Anwil poinformował, że rada nadzorcza dokonała zmian w zarządzie spółki 6 maja w związku z upływem jego kadencji.

W poprzedniej kadencji zarząd Anwilu liczył trzy osoby. W składzie obecnego, dwuosobowego zarządu spółki, oprócz Wasielewskiego, znalazł się Krzysztof Dzuba, który w zarządzie spółki zasiadał także w poprzedniej kadencji.

Anwil podał również, że 6 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków za 2012 r. wszystkim członkom zarządu i rady nadzorczej.

W skład rady nadzorczej Anwilu wchodzą: Piotr Chełmiński - przewodniczący, Robert Jasiński - wiceprzewodniczący, Jacek Kowalewski - sekretarz oraz Jacek Czapliński. Wszyscy reprezentują płocki PKN Orlen, który posiada 100 proc. udziałów włocławskiej spółki.

Anwil wchodzi w skład Wielkiej Syntezy Chemicznej. Spółka jako jedyna w kraju produkuje suspensyjny polichlorek winylu, wykorzystywany m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, a nawet drobnego sprzętu medycznego.

Anwil jest też producentem nawozów azotowych - saletry amonowej i saletrzaku.