Węgry przygotowały się do przeprowadzenia, podczas swojej Prezydencji, dyskusji na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej i jej nowych wyzwań. Rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, to także praca i zatrudnienie, to problemy demograficzne i społeczne. Chcemy je rozwiązywać razem w roku naszych prezydencji – powiedział Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Republiki Węgierskiej w Polsce Robert Kiss.

Minister Marek Sawicki podkreślił, iż jest przekonany, że w Unii Europejskiej idea solidaryzmu, jaka przyświecała jej „ojcom”, jest nadal głęboka i żywa. Wierzę też, że nowa Wspólna Polityka Rolna będzie zdecydowanie prostsza, i to prostsza decyzjami, a nie deklaracjami, że w ramach europejskiego solidaryzmu uda się wypracować taką WPR, która będzie wyrównywała szanse rozwojowe, a nie pogłębiała różnice, że uda się ukierunkować ją na rozwój, konkurencję i innowacje, a nie tylko na przetrwanie rolnictwa europejskiego na poziomie końcówki poprzedniego wieku – podkreślił.

Spotkania z dyplomatami ds. rolnych od kilku lat odbywają się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podczas tych spotkań poszczególne kraje prezentują swoje tradycyjne potrawy. Po raz pierwszy w tym roku na stołach znalazły się także polskie produkty. (m)