- Podczas spotkania rozmawialiśmy na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej - poinformował minister i dodał, że w pracy nad kształtem WPR po 2013 roku należy większą uwagę zwrócić na finansowanie inwestycji, działania mające na celu modernizację rolnictwa i zwiększanie innowacyjności tego sektora. - Zgadzamy się co do tego, aby także na forum unijnego komitetu społeczno-ekonomicznego, w którym zasiadają Pracodawcy RP, podjąć dyskusję na temat reformy unijnej polityki rolnej tak, aby była ona instrumentem rozwoju gospodarczego. Marek Sawicki zachęcał przedstawicieli Pracodawców RP również do włączenia się w tworzenie funduszu gwarancji płatniczych za dostarczone produkty. - Niestety sporo jest przypadków, kiedy rolnicy są poszkodowani przez niewypłacalne, upadające przedsiębiorstwa. Stąd też potrzeba współpracy w tym zakresie ministerstwa rolnictwa i Pracodawców RP - dodał.

Wśród tematów dyskusji poruszona została kwestia podatku dochodowego rolników. Zdaniem ministra Sawickiego istnieje potrzeba wypracowania systemu prostego i neutralnego dla budżetu, zachęcającego do rozwoju działalności rolniczej. Marek Sawicki poinformował również o pracach nad połączeniem Agencji Rynku Rolnego z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. - Obie Agencje ściśle współpracowały nie tylko z rolnikami, lecz także z pracodawcami na rzecz polskiego rolnictwa i gospodarki. Wszystkie te dotychczasowe działania realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą nadal stanowiły płaszczyznę współpracy na rzecz rozwoju polskiej gospodarki - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Marek Sawicki wspomniał również o konieczności powołania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, która powstałaby z połączenia inspekcji, będących pod nadzorem ministra rolnictwa oraz przejęcia części zadań z Inspekcji Sanitarnej. Jednostka ta byłaby w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywnościowe od początku procesu produkcyjnego do momentu zakupu przez konsumenta.

Konsolidacja działań przyniosłaby korzyści zarówno rolnikom, jak również producentom i konsumentom. - Jednostka taka zapewniłaby zdecydowanie lepszy nadzór nad bezpieczeństwem i jakością żywności, przy mniejszej liczbie kontroli oraz umożliwiłaby zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych na rzecz pracowników inspekcyjnych, współpracujących na stałe z rolnikiem i przedsiębiorcą.

Podczas spotkania minister poinformował o powstaniu zespołu mającego wypracować narodowy program melioracji. W jego ramach ma zostać odtworzona tzw. mała retencja. Szef resortu rolnictwa odniósł się także do spraw związanych z energią odnawialną i ochroną klimatu. - Energia odnawialna ma sens, gdy jest realizowana przez małe, rozproszone instalacje, wykorzystywane na lokalne potrzeby. Szacunkowe ekspertyzy mówią, że możemy wyprodukować nawet 8 mld m sześć. biogazu. Nawet gdyby to była połowa, to gra jest warta świeczki - powiedział minister Sawicki podkreślając jednocześnie, że powstanie biogazowni to m.in. szansa na obniżenie bezrobocia.