W podpisanym w 1997 roku protokole z Kioto ponad sto siedemdziesiąt krajów zobowiązało się do redukcji emisji dwutlenku węgla i pomocy technologicznej krajom najuboższym.

Wizję redukcji gazów cieplarnianych omawianą przez przedstawicieli ONZ od początku trwania konferencji trudno nazwać wspólną, a ta ma być przecież fundamentem przyszłego globalnego porozumienia.

Efekty pracy delegatów poznamy pod koniec konferencji. Jedenastego i dwunastego grudnia, gdy w Poznaniu spotkają się ministrowie środowiska i liderzy polityczni.

Źródło: Agrobiznes/Agnieszka Nawrocka/OTV Poznań