Zysk netto za miniony rok obrotowy Krajowej Spółki Cukrowej wynosił ok. 190 mln zł. Jak go rozdysponowano? Blisko 90 mln zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,09 zł za jedną akcję. Pozostałe 100 mln zł spółka skierowała na kapitał zapasowy z docelowym przeznaczeniem na utworzenie kapitału rezerwowego, aby wesprzeć proces prywatyzacji. Ustalono też, że wypłata dywidendy nastąpi nie później niż 29 czerwca.

ZWZ dokonało zmiany w radzie nadzorczej spółki. W jej skład powołano Magdalenę Drabińską.