Łącznie przeprowadzono 2195 kontroli. W wyniku kontroli prowadzonych od 13 stycznia do 9 lutego 2015r. ujawniono 22 prowadzone nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m. in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, rozbioru, składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, skupu i pośrednictwa w obrocie zwierzętami oraz transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

W związku z ujawnieniem nielegalnych działalności, od 13 stycznia do 9 lutego 2015r.: nałożono w drodze decyzji administracyjnej 8 kar finansowych łącznie na 2 550 zł (nałożenie kolejnych 9 jest w toku), 7 spraw przekazano do organów ścigania, 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego.

W związku z powyższym od 13 stycznia do 9 lutego 2015r. łącznie:
• nałożono w drodze decyzji administracyjnej 25 kar finansowych łącznie na 69 250 zł, nałożenie 18 kolejnych jest w toku;
• nałożono 34 mandaty łącznie na 8 850 zł;
• 11 spraw przekazano do organów ścigania;
• wydano 1 decyzję administracyjną o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie 3 kolejnych jest w toku;
• 1 sprawę przekazano do urzędu skarbowego;
• w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii wyznaczonego do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad podmiotem uchylono wyznaczenie