UP w Krakowie zaprasza na Dzień Otwarty 21 marca w godz. od 9.00 do 14.00 na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29 Listopada (46-54).

Program został podzielony na dwie części – cześć ogólną i cześć dodatkową, podczas której zaplanowano zwiedzanie Uczelni, warsztaty, prezentacje, konkursy i wiele innych. 

Podczas części ogólnej, która odbywać się będzie w auli Centrum Kongresowego (al. 29 Listopada 46) przewidziano m.in.: prezentację oferty dydaktycznej, wykład popularnonaukowy
dr hab. Ireny Grześ pt.  „Mrówka istotą społeczną.  O społeczeństwach ludzi i owadów” oraz prezentację 8 lat działalności Międzywydziałowego Koła Naukowego UR pt. „Wyprawy życia z UR”. Prezentacje urozmaicone będą występami uczelnianych zespołów artystycznych - Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” oraz Chóru UR.

Ekspozycję stoisk wydziałowych będzie można oglądać w holu budynku Wydziału Leśnego (al. 29 Listopada 46).  Planowany jest też pokaz specjalny w wykonaniu studentów z Sekcji Technologii Fermentacji - Koła Naukowego Technologów Żywności  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W ramach Dnia Otwartego wszyscy zainteresowani będą mogli zwiedzić uczelnianą halę sportową, domy studenckie i Klub Akademicki „Arka”.

Dodatkowo będzie możliwość zwiedzenia wydziałów i uczestnictwa w specjalnie przygotowanych wykładach i warsztatach tematycznych. Atrakcją będzie też możliwość odbycia przejażdżki konnej w podkrakowskiej Rząsce. Na warsztaty i dodatkowe atrakcje na wydziałach obowiązuje rejestracja.