PRZEGLĄD PRASY: Naczelny Sąd Administracyjny zajął takie stanowisko po rozpatrzeniu skargi kasacyjnej, którą złożyła gmina, odwołując się od decyzji sądów niższych instancji. Przedmiotem sporu była kwestia: czy działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, czy też nie