W murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego po raz drugi odbyła się konferencja „Rozwój obszarów wiejskich – wizerunek medialny”.

Nie jest dobrze, gdy na naszą wieś docierają jedynie złe informacje o kryzysach, wypadkach, czy klęskach. W 2008 r. kryzys dotknął sektor przemysłu rolno-spożywczego już w połowie roku, ale nikt nie mówił o tym, że przemysł ten się obronił, że bilans handlu artykułami rolno-spożywczymi przekroczył w ubiegłym roku 1,5 mld euro, że nasza żywność coraz szerzej wchodzi na unijne rynki, a saldo wyniosło około 2 mld euro – mówił Marek Sawicki.

Marian Zalewski, wiceminister rolnictwa, stwierdził natomiast, że na większą skalę odbywa się reemigracja ludności na wieś. Coraz więcej ludzi chce tu mieszkać i żyć. Podkreślił, że polska wieś to też szanse na zmiany, nowe możliwości pracy i rozwoju. Dlatego tak ważna jest informacja, która przybiera już nowe formy. 60 proc gospodarstw rolnych ma komputer, a co czwarte posiada dostęp do Internetu zaznaczał wiceminister.

Do niedawna mówiąc o mediach, miało się na myśli prasę, radio i telewizję. Dziś proporcje się zmieniają i coraz częściej na pierwsze miejsce przesuwa się właśnie Internet, co udowadnia, że wykraczmy w epokę cyfryzacji – podkreślał Zalewski.

Źródło: MRiRW/farmer.pl