Ośrodek Edukacji Ekologicznej powstał w skansenie przede wszystkim po to, by mówić o konieczności ochrony drapieżnych ptaków - powiedział w rozmowie kierownik skansenu dr Artur Gaweł. Ośrodek ma edukować zarówno najmłodszych jak i dorosłych przede wszystkim o ochronie sokołów, które - jak mówił kierownik - są niemal na wyginięciu. Dodał, że w społeczeństwie jest wciąż mała wiedza na temat tych ptaków, a ludzie często bojąc się drapieżników niszczą ich gniazda lub po prostu je zabijają. A - jak zauważył - brak sokołów czy innych drapieżników, źle wpływa na ekosystem, dlatego konieczna jest ich ochrona.

Sokoły przebywają w skansenie od ubiegłego roku, opiekuje się nimi doświadczony sokolnik. Od niedawna jest też orzeł. Ptaki do tej pory można było oglądać podczas festynów i okolicznościowych imprez, które odbywały się na terenie muzeum. Teraz, dzięki dofinansowaniu z resortu środowiska, o warunkach i sposobie ich życia będzie można dowiedzieć się podczas warsztatów. Gaweł powiedział, że w ramach zajęć będzie też możliwość, pod okiem sokolnika, potrzymać sokoły na ręce. Wszystko to - jak dodał - ma pokazać ludziom, że tych ptaków nie trzeba się bać. - To taka próba oswojenia ludzi z drapieżnymi ptakami - mówił.

Odbędą się też specjalne imprezy poświęcone sokolnictwu z pokazami tzw. wolnych lotów sokołów, co - jak zauważył kierownik - robi zawsze duże wrażenie na oglądających. Zostanie też zorganizowana tematyczna konferencja naukowa.

Muzeum stara się też pozyskać pieniądze na budowę sokolarni z wolierami pokazowymi i hodowlanymi. Gaweł mówił, że obecnie ptaki przebywają w budkach sokolniczych, a woliery umożliwiłyby podglądanie ptaków przez zainteresowanych. Placówka stara się pozyskać środki na ten cel z budżetu województwa podlaskiego. Teraz miałoby powstać w sumie 8 wolier, a docelowo 10. Dzięki temu ośrodek będzie mógł zajmować się również rozmnażaniem sokołów.

Białostockie Muzeum Wsi w Jurowcach koło Białegostoku ma charakter skansenu, na terenie którego można zobaczyć zabytkowe zabudowania wiejskie. Jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Gromadzi zbiory etnograficzne, jak wyposażenie domów, różnego typu narzędzia rolnicze, kowalskie, stolarskie, sprzęty gospodarstwa domowego, ceramikę ludową, tkaniny i stroje, zbiory artystyczno-historyczne oraz zabytki techniki rolnej i leśnej.