25 lat fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zgromadziło na spotkaniu osoby związane z początkami EFRWP, dziś pełniące ważne unijne funkcje. Przybyli: prof. Jerzy Buzek - przewodniczący Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE, prof. Danuta Huebner – przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych w PE, w latach 1998-2004 prezes zarządu fundacji EFRWP. Był też obecny trzeci polski szef unijnej komisji w PE Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 2003-2005 członek zarządu EFRWP. W obradach brali również udział byli ministrowie rolnictwa: Artur Balazs - prezes kapituły EFRWP, Adam Tański – członek kapituły EFRWP. Nie zabrakło też gości z zagranicy: przybyła Marie Donnelly – dyrektor ds. Odnawialnych Źródeł Energii, badań i Innowacji, Efektywności Energetycznej w dyrekcji Generalnej ds. energii w KE, był Peter Gál - zastępca sekretarza stanu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych/Pochodzenia w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz Władysława Rutnicka – wiceminister polityki rolnej i żywności Ukrainy ds. Integracji Europejskiej.

Dyskusje prowadzono w trzech panelach: „25 lat fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”, „Polityka energetyczna a rozwój wsi”, „Nowe wyzwania europejskiego rolnictwa”.

Dyskutanci podkreślali rolę integracji europejskiej w rozwoju polskiej wsi. Wskazywali na nowe szanse, jakie niesie rozwój energetyki odnawialnej, a także na jej rolę w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego. Mówili też o potrzebie wspólnotowego działania w obliczu rosyjskiego embarga na produkty rolne oraz o konsekwencjach ewentualnego zawarcia umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a USA z punktu widzenia rolnictwa.