Według szacunków Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, w Polsce funkcjonuje około 120 hospicjów stacjonarnych. Tylko 30 proc. z nich znajduje się na obszarach wiejskich, obejmujących wsie i miasta do 20 tysięcy mieszkańców.

„Tereny wiejskie są szczególnie zaniedbane pod względem zapewnienia opieki paliatywnej osobom potrzebującym i niewątpliwie wymagają dodatkowego wsparcia finansowego. Dostrzegając ten problem, w 2008 roku zdecydowaliśmy się na uruchomienie specjalnego programu dotacyjnego dla hospicjów stacjonarnych, zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Polega on na dotowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, których celem jest rozwój już istniejących placówek bądź tworzenie nowych. Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu przyczyniamy się do poprawy warunków przebywających w hospicjach osób” – mówi Marek Zagórski, Prezes Zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ciągu dwóch lat działania programu, Fundacja przeznaczyła na dotacje ponad 720 tys. zł. Do tej pory udzieliła wsparcia finansowego dziewięciu hospicjom z następujących miejscowości: Człuchów (woj. pomorskie), Dąbrowa Tarnowska (woj. małopolskie), Łabuńki Pierwsze i Włodawa (woj. lubelskie), Namysłów (woj. opolskie), Nowogrodziec (woj. dolnośląskie), Olecko Kolonia (woj. warmińsko-mazurskie), Rożdżały (woj. wielkopolskie) i Rypin (woj. kujawsko-pomorskie).

Przyznane placówkom fundusze zostały przeznaczone na remont pomieszczeń w obiekcie oraz zakup wyposażenia i sprzętu specjalistycznego, m.in. samochodu przystosowanego do przewozu pacjentów, łóżek rehabilitacyjnych, sprzętu EKG, defibrylatorów czy pomp infuzyjnych.

O programie dotacyjnym
O dotacje Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej mogą ubiegać się podmioty świadczące lub zamierzające świadczyć na terenach wiejskich opiekę paliatywno-hospicyjną. Muszą mieć one formę hospicjum stacjonarnego o wyodrębnionej strukturze organizacyjnej, w tym w szczególności hospicjów o statusie publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ).

Dotacjom mogą podlegać przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich. Przedsięwzięcia te muszą obejmować inwestycje związane ze świadczeniem usług zdrowotnych
w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej, czyli:
• Zakup, remont, budowę lub przebudowę budynków hospicyjnych,
• Zakup wyposażenia hospicjów, w tym specjalistycznego sprzętu medycznego (o charakterze środka trwałego).

Dotacje na powyższe przedsięwzięcia nie mogą przekroczyć 80 proc. wartości kosztorysowej inwestycji brutto oraz kwoty 80 tys. zł. W przypadku realizacji inwestycji obejmujących zakup, remont, budowę lub przebudowę budynków, maksymalna wysokość dotacji może być udzielona w kwocie wyższej niż 80 tys. zł – maksymalnie do 200 tys. zł, jeśli wnioskodawca zaangażuje co najmniej 50 proc. środków własnych i obcych.

Szczegółowe informacje na temat warunków udzielania dotacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej: www.efrwp.com.pl.

Źródło: farmer.pl