8 października br. odbędzie się Gala Nagród TOTUS organizowana przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia" z okazji 11. obchodów Dnia Papieskiego. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej już od 4 lat jest partnerem programu stypendialnego realizowanego wraz z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia". W tym roku EFRWP zostanie uhonorowany przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia" specjalną statuetką „Instytucji przyjaznej Fundacji" za stałe wsparcie dla programu stypendialnego.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia" funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów z ubogich rodzin z terenów wiejskich. W tym czasie EFRWP przyznał blisko 300 stypendiów. Niektórzy otrzymują stypendia kolejny rok z rzędu.
Dzięki udzielonej pomocy kilkudziesięciu stypendystów kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach.
- Bardzo dziękujemy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia" za to szczególne wyróżnienie. Naszym wspólnym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na terenach wiejskich. Program stypendialny, który EFRWP współfinansuje, to inicjatywa, dzięki której tysiące młodych ludzi mogą realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Już sam ten fakt jest dla nas nagrodą, tym bardziej dziękujemy za docenienie naszego wkładu w program - powiedział Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. - EFRWP angażuje się w inicjatywy długofalowe i przemyślane, które nie tylko przynoszą wymierne korzyści materialne, ale także umożliwiają rozwój talentów i ambicji jej uczestników. Taki właśnie jest program stypendialny, którego pomysłodawcą była Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia". Dlatego w kolejnych latach Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nadal zamierza go wspierać - dodał Marek Zagórski.