"W I połowie 2009 r. zmniejszy się dynamika obrotów w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, szczególnie eksportu produktów zwierzęcych i importu produktów roślinnych" - napisano w raporcie IERiGŻ.

"Wartość eksportu produktów rolno-spożywczych ogółem w pierwszej połowie 2009 r. może osiągnąć około 5,55 mld EUR i być o 5,8 proc. wyższa niż w pierwszej połowie 2008 r. Wydatki na import zwiększą się o 2,7 proc. do 4,69 mld EUR. Nadwyżka obrotów może ukształtować się na poziomie 0,86 mld EUR wobec 0,67 mln EUR w pierwszej połowie 2008 r." - dodali autorzy.

Jak podał Instytut, według wstępnych szacunków, nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi w 2008 r. zmniejszy się o 0,3 mld EUR do 1,62 mld EUR.

"Wpływy z eksportu wzrosną o 7,2 proc. do 10,66 mld EUR, a wydatki na import o 13,3 proc. do 9,04 mld EUR" - podano w analizie.

Źródło: PAP