W ramach Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego zapisano jednak nie tylko branże kluczowe o największym potencjale w regionie, ale także katalog kluczowych grup technologii tj. mechatronika, nanotechnologie i materiały funkcjonalne, biotechnologie, technologie informatyczne. I na styku technologii kluczowych i branż mają powstawać specjalizacje regionalne.

Departament przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego ma wkrótce wyłonić wykonawcę, który opracuje polityki sektorowe dla sześciu branż kluczowych.

- Jednym z zadań wykonawcy będzie wskazanie naturalnych i konkretnych powiązań między branżami i technologiami, czyli tak naprawdę pokazanie propozycji naszych specjalizacji regionalnych - powiedział Jacek Grabarski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Jedną z "inteligentnych" specjalizacji regionu ma być energetyka, w tym odnawialne źródła energii (OZE). W regionie istnieje jeden z największych w Europie kompleks górniczo-energetyczny węgla brunatnego w Bełchatowie. Zdaniem marszałka woj. łódzkiego Witolda Stępnia region ma też znaczący potencjał w zakresie OZE: biomasy, wód geotermalnych i wiatru. "Silny rozwój energetyki spowodował wytworzenie się w regionie efektywnych powiązań i współpracy pomiędzy instytucjami i przedsiębiorstwami. Dobrym przykładem jest klaster energetyczny +Bioenergia dla Regionu+" - podkreśla Stępień.

Inną kluczową branżą ma być innowacyjne włókiennictwo i przemysł mody, bowiem region łódzki posiada ponad 150-letnie tradycje włókiennicze, dużą bazę szkolnictwa wyższego i średniego, silne zaplecze naukowo-badawcze oraz kadry. Działa w nim ponad 10 tys. firm odzieżowych i włókienniczych, czyli 1/3 przedsiębiorstw funkcjonujących w tym sektorze w Polsce. W ocenie Stępnia, ze swoim "zapleczem" włókienniczym Łódzkie ma predyspozycje, aby stać się jednym z najbardziej innowacyjnych i konkurencyjnych w tej branży regionów.

Jako "inteligentne specjalizacje" w Łódzkiem określone zostały także branże: informatyczno-telekomunikacyjna IT/ITC, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, z zastosowaniem w nim m.in. biotechnologii, mechatroniki czy systemów informatycznych oraz branża zaawansowanych materiałów budowlanych. Ta ostatnia skupia się przede wszystkim w tzw. zagłębiu ceramiczno-budowlanym Opoczno - Tomaszów Mazowiecki, a Łódzkie jest krajowym potentatem w produkcji płytek ceramicznych; udział w krajowej produkcji płytek wynosi 70 proc.

Według regionalnego samorządu Łódzkie dysponuje też dużym potencjałem w rozwijaniu i wdrażaniu technologii biochemicznych, biotechnologicznych, farmaceutycznych, nanomateriałów czy technologii materiałowych. Dlatego specjalizacją regionu ma być również rozwój medycyny, farmacji i kosmetyków.

"Powiązanie potencjału naukowo-badawczego regionu ze wsparciem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stwarza ogromną szansę na rozwój przedsiębiorstw wykorzystujących innowacyjne technologie" - uważa Stępień.

Projekty wynikające ze specjalizacji regionalnej mogą liczyć na większe wsparcie ze środków unijnych w ramach RPO na lata 2014-20. Na wsparcie infrastruktury badawczej oraz projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw działających w ramach "inteligentnych specjalizacji" przeznaczonych zostanie ponad 201 mln euro.

Projekty z kluczowych branż będą też preferowane w rozdziale unijnych pieniędzy m.in. na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz inwestycje w MŚP na rzecz nowych lub ulepszonych produktów i usług. Na ten cel w ramach RPO woj. łódzkiego ma być niemal 275 mln euro.