W czwartek w Częstochowie przedstawiciele okolicznych 34 gmin i powiatów, m.in. Częstochowy, Kłobucka i Myszkowa, podpisali umowę o współpracy przy 63 projektach ujętych w przygotowanym przez nie Programie Rozwoju Subregionu Północnego (PRSP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego na lata 2007-2013.

Dzięki temu samorządy subregionu północnego otrzymają bez konkursu od zarządu woj. śląskiego kwotę ponad 47,8 mln euro. Samorządy wnioskowały o dofinansowanie projektów ujętych w PRSP kwotą ponad 190,7 mln zł. Wcześniej program subregionu zostanie jeszcze sprawdzony przez instytucję zarządzającą RPO woj. śląskiego, czyli urząd marszałkowski.

Woj. śląskie jako pierwsze i dotąd jedyne w Polsce wprowadziło trzy ścieżki wyboru projektów w ramach regionalnego programu operacyjnego, korzystając z możliwości rozdysponowania części funduszy strukturalnych według potrzeb, które na zasadzie porozumienia przedstawią poszczególne subregiony.

Zgodnie z unijnym prawem, możliwość pominięcia procedury konkursowej jest ograniczona zastrzeżeniem, że projekty programu subregionalnego musi zaakceptować co najmniej 75 proc. samorządów subregionu, obejmujących minimum 75 proc. ludności. Jak podkreśla prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona, w subregionie północnym poparcie to wyniosło 100 proc.

"To wielki sukces naszego regionu, że w tak wielkiej zgodzie jesteśmy w stanie podpisać tę umowę" - mówił po podpisaniu umowy Wrona. Zaznaczył, że najwięcej pieniędzy z PRSP pochłoną inwestycje drogowe oraz informatyczne czyli budowa systemów bezprzewodowego internetu.á

Do najważniejszych przygotowanych przez samorządy subregionu północnego projektów należą budowa centrum kongresowo- wystawienniczego Gaude Mater w Częstochowie (koszt całkowity blisko 61,8 mln zł, dofinansowanie 29,5 mln zł) oraz budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu "E-region częstochowski" (koszt prawie 26,9 mln zł, dofinansowanie 22,9 mln zł).

Wśród projektów drogowych znajdują się inwestycje we wszystkich powiatach subregionu wraz z samą Częstochową, gdzie m.in. przedłużona zostanie m.in. ul. Legionów (łączny koszt projektów to ponad 100,4 mln zł, dofinansowanie blisko 63 mln zł).

Wzorowane na dotychczasowych rozwiązaniach brytyjskich Programy Rozwoju Subregionów (PRS) są w woj. śląskim ważnym instrumentem wdrażania RPO, przeznaczono bowiem na nie - wraz z projektami kluczowymi - ok. 40 proc. całej jego wartości.

Subregion północny otrzyma do rozdysponowania w ramach własnego programu 47,79 mln euro, subregion centralny 107,41 mln euro, subregion południowy 38,71 mln euro, a subregion zachodni 58,57 mln euro. Na rozdysponowanie wśród wszystkie subregionów województwa w ramach RPO rozdysponowano kwotę 252,48 mln euro.

Źródło: PAP