W uroczystości otwarcia wzięli udział premierzy Czech - Petr Neczas, Węgier - Viktor Orban i Chorwacji - Jadranka Kosor, a także szef Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Donald Tusk podkreślił, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej opowiadają się za wolnym i jednolitym rynkiem w UE. - Borykamy się wszyscy w Europie z tymi samymi problemami, może w różnej skali (...) ale z całą pewnością wszyscy odczuwamy jedno wyjątkowo mocno - kwestię poziomu życia naszych obywateli, drożyzny w całej Europie, cen surowców - powiedział Tusk na wspólnej z pozostałymi premierami i Buzkiem konferencji prasowej. Tusk zadeklarował, że Polska podczas przewodnictwa w Radzie UE będzie z determinacją walczyła o jednolity i wolny rynek w Unii. - Nie dla abstrakcji, nie dla statystyki. Jednolity rynek, wolny rynek, te same reguły, oszczędność, tradycyjne wartości - to wszystko musi służyć temu, aby życie obywateli Europy było lepsze - podkreślił.

Kongres podejmie tematy istotne dla rolników i branży rolno-spożywczej:

* Polska prezydencja w UE i jej priorytety w kontekście rolnictwa i przemysłu spożywczego

* Reforma WPR po 2013 r. - szansa na poprawę konkurencyjności unijnych producentów żywności

* Skutki kryzysu i spekulacji surowcami dla polskich konsumentów, producentów żywności oraz gospodarki

* Strategie polskich firm w sytuacji gwałtownie drożejących surowców: prognozowanie i redukcja następstw kryzysu, poprawa konkurencyjności

* Konkurencyjność polskich i europejskich producentów żywności w kontekście liberalizacji światowego handlu

* Rolnicy - wygrani czy przegrani destabilizacji na rynku surowcowym?

* Polski konsument w sytuacji znacznych podwyżek cen żywności - zmiany zwyczajów zakupowych.

Wśród gości i panelistów m.in. Marek Sawicki, minister rolnictwa.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości, wydawca „Farmera".