Fundacja na bieżąco monitoruje aktualną sytuację nt. rozprzestrzenienia się̨ koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19, zarówno w kraju, jak i za granicą oraz śledzi zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - napisano w komunikacie.

- Wspólnie z operatorem G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa podjęto również niezbędne działania, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom higieny oraz bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. To nasz najwyższy priorytet - podkreśla FEFRWP.

Podobnie jak organizatorzy wielu wydarzeń w kraju, w związku z aktualną sytuacją, pozostajemy w stałym kontakcie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz agendami rządowymi - dodano w komunikacie.