Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce od 2011r. organizuje Europejska Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej. Tegoroczna edycja miała miejsce w dniach 23-24 marca. O rosnącej, międzynarodowej randze imprezy świadczą nazwiska uczestników dwudniowych debat. W tym roku byli to choćby Phil Hogan – komisarz UE ds. rolnictwa i inni przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministrowie rolnictwa Francji, Czech, Węgier i Polski, autorytety w dziedzinie nauki oraz prezesi i przedstawiciele największych firm związanych z rolnictwem.

W pierwszym dniu forum dyskusje toczyły się wokół tematu budzącego wśród rolników największe emocje, czyli nowej perspektywie budżetowej WPR. Drugi dzień poświęcony był już w całości nowoczesnym rozwiązaniom dla rolnictwa - możliwościom wykorzystania i wdrażania innowacji w produkcji rolnej. Imprezie towarzyszyła jak co roku wystawa, tym razem poświęcona także nowoczesnym produktom i technologiom dedykowanym dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

Doroczne forum to również okazja do wręczenia Nagrody im. Józefa Ślisza - lidera chłopskiego, twórcy rolniczej Solidarności i Wicemarszałka Senatu RP I i II kadencji. Jasionka to rodzinna wieś tego ludowego działacza. Nagroda jego imienia fundowana jest od dwóch lat. W założeniu trafiać ma do osób lub organizacji, które wyróżniają się w propagowaniu postaw obywatelskich, szerzeniu wartości chrześcijańskich oraz zaangażowaniu w rozwój obszarów wiejskich. Nagrodę przyznaje Collegium Nagrody, w którego skład wchodzą: Elżbieta Bieniasz – córka Józefa Ślisza, Jarosław Kaczyński – Prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz Artur Balazs – Przewodniczący Kapituły Fundacji EFRWP.

W ub.r. nagrodę otrzymała Fundacja Dom Wschodni z Łodzi, która zajmuje się pomocą mniejszości chrześcijańskiej w zrujnowanej wojną Syrii. W tym roku Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej uhonorowała nią Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych. Patronat honorowy nad Forum objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.