PRZEGLĄD PRASY: (...) Nikt nie wie, ilu cudzoziemców gospodarzy na polskiej ziemi - pisze Iwona Trusewicz. A jest pewne, że jest ich coraz więcej. Dane statystyczne są niepełne. Nie pozwalają na dokładne podanie liczby osób prywatnych, które dzierżawią lub poprzez małżeństwa z obywatelem Polski, są współwłaścicielami gospodarstw. Do jednego worka z prywatnymi farmerami trafiają spółki rolne z udziałem kapitału zagranicznego.

Z informacji Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że na koniec 2006 r. cudzoziemcy mieli na własność 1303 hektary ziemi (166 umów kupna-sprzedaży), a w dzierżawie ponad 118 tys. ha (330 umów). Najwięcej ich gospodarzy w Zachodnio-pomorskiem (ok. 40 tys. ha w dzierżawie), Lubuskiem (19 tys. ha), Opolszczyźnie i Pomorzu (po 17 tys. ha), Warmii i Mazurach (ok. 7 tys. ha). (...)

Źródło: Rzeczpospolita