Zleceniodawcy badania to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Nieruchomości Rolnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego. Badaniem objęto łącznie 1500 respondentów (866 – rolnicy, 634 – nierolnicy). Przeprowadziła je firma BioStat w lipcu i sierpniu 2014 r.

Wśród badanych zagadnień znalazła się „Ocena efektywności kampanii informacyjnych i źródeł informacji o rozwoju wsi i rolnictwa”.

Zadano pytanie:

„Jako jedno z trzech najważniejszych źródeł informacji na temat zmian zachodzących na wsi i w rolnictwie oraz możliwości uzyskania środków na rozwój produkcji rolniczej, gospodarstwa rolnego lub innego wsparcia kierowanego do mieszkańców wsi wymienił(a) Pan(i) Internet. Bardzo proszę wskazać jakie są to portale/ serwisy?”

Farmer.pl znalazł się na czwartym miejscu wśród wskazywanych portali, z wynikiem identycznym jak MRiRW dla rolników - 4 proc. Lepsze wyniki miały tylko portale o charakterze uniwersalnym: onet.pl i wp.pl.

Gorszy wynik odnotowała nawet strona ARiMR: zagląda tam tylko 2 proc. rolników  respondentów badania.

Cieszymy się też zainteresowaniem nierolników: 7 proc. z nich wskazało naszą stronę jako źródło informacji.

Dziękujemy!