Uroczystemu otwarciu towarzyszyły wystąpienia m.in. przedstawiciela resortu rolnictwa, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Komisji Europejskiej. W dalszej części spotkania uhonorowano dużą grupę naukowców odznaczeniami. Znalazł się też czas na gratulacje za wkład pracy w rozwój polskiego rolnictwa, składane na ręce prof. M. Mrówczyńskiego przez związki branżowe, doradztwo rolnicze i naszą redakcję.

Obok ciepłych słów podziękowania za dotychczasowy wysiłek naukowy, przekazaliśmy na ręce dyrektora nowoczesny mikroskop optyczny z oprzyrządowaniem do sprzętu fotograficznego pozwalającego na wykonywanie doskonałej jakości zdjęć poklatkowych i makroskopowych. Dyrektor IOR dziękując za prezent, bezpośrednio przekazał go do zakładu Mykologii kierowanego przez prof. Marka Korbasa.

Podczas tegorocznej sesji trwającej od 11 do 13 lutego, zostanie wygłoszonych łącznie 60 referatów oraz pokazanych 130 posterów.