Konwersatoria prowadzone od 2011 r. dotyczą wybranych problemów polskiej wsi i stanowią uzupełnienie dla publikowanych przez FDPA raportów o stanie polskiej wsi, które są wydawane od 2000 roku.

Inspiracją do wyboru tematów są również prace nadsyłane na konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, który jest organizowany przez FDPA od 2009 roku. Głównymi celami konkursu są: promocja polskiego rolnictwa, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność i nowatorskość w zakresie podejmowanej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Laureatką IX edycji konkursu została Anna Błachucka autorka książki pod tytułem „Opłotki. Obrazki z dzieciństwa”.  

W uroczystości uczestniczyli m.in.: dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Monika Szymańska, prezes Zarządu FDPA, prof. dr hab. Jerzy Wilkin, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, dr hab. Maria Barbara Styk, prof. emerytowany KUL, laureatka konkursu Anna Błachucka, oraz dr Magdalena Sternicka-Kowalska, UWM Olsztyn wyróżniona w konkursie.

Konwersatorium FDPA  „Polska wieś w XXI wieku” – „Dziedzictwo kulturowe polskiej wsi” zostało wpisane w kalendarz wydarzeń Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.