Jej powstawanie było istotne również w tworzeniu się organizacji pozarządowych w Polsce.  – Od lat wspieramy przedsiębiorców, ale bez

rozdawnictwa. Projekty musza być uzasadnione, przyszłosciowe – mówił Krzysztof Mularczyk, przewodniczący Rady
FDPA.

Na początku FDPA była organizacją non-profit. Z założenia miała być samofinansująca się instytucją. Jej celem była modernizacja sektora rolno-spożywczego. Po 1997 roku zaczęła się przeszkształcać w organizację pozarządową.

Bill Moody, Program Director z Rockefeller Brothers Fundation, która współtworzyła FDPA w 1988 roku opowiadał o przemianach jakie zauważył w ciągu 20 lat istnienia Fundacji, o transformacji, o przyłączeniu się do Unii Europejskiej.  Zaznaczył, ze na początku lat 90. Polska przeżywała trudny okres i miała bardzo trudne warunki dla

rozwoju. Od tamtej pory zaszły jednak kolosalne zmiany.

- W ciągu ostatnich 2 lat liczba gospodarstw powyżej 20 ha w Polsce wzrosła o 6 proc. To jest wskaźnik, który jest w innych krajach osiągany w ciągu wielu wielu lat. W zeszłym roku nasz eksport przekroczył 10 mln złotych. To aż dwu i półkrotny wzrost w ciągu 4 lat – podkreśliła minister Maria Zwolińska z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Moody szczególnie zachwycony był jednym z pierwszych projektów Fundacji dotyczącym eksportu szynki.  - FDPA zaciągnęła komercyjny kredyt w komercyjnym banku. Następnie pieniądze dystrybuowała pomiędzy rolników. Później od nich kupowała wyprodukowaną przez nich szynkę i eksportowała za granicę. Przychód był tak duży, że kredyt zaciągnięty na 3 lata

udało się spłacić w pół roku – opowiadała Monika Szymańska, Prezes Zarządu FDPA.  - Dzięki przychodom z tej inicjatywy można było działać dalej.

Warto wspomnieć o programie Absolwent i Centrach Wspierania Młodych, które zapewniają pożyczki młodym przedsiębiorcom. FDPA jest prekursorem mikropożyczek we Wschodniej Europie. Jest to ogromna pomoc w zakładaniu własnego przedsiębiorstwa. Nie należy też zapominać o szkoleniach, konferencjach i stażach dla młodych ludzi, które organizuje Fundacja. Bardzo ważna jest współpraca z lokalnymi instytucjami i samorządami, które pomagają znaleźć pracę młodym ludziom.  Od dawna FDPA współpracuje z Polską Organizacją Przedsiębiorczości.

Fundacja stara się też edukować rolników w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, GMO, dopłat.

- Organizacja stała się bardzo ważna na terenach wiejskich, gdyż podstawą jej strategicznego myślenia był długofalowy rozwój. Jestem dumny, że przyczyniła się do trwałości gospodarowania na terenach wiejskich – powiedział przedstawiciel Rockefellers Fundation.  

Źródło: farmer.pl