Firma wypowiedziała zawartą z ARiMR umowę na świadczenie usług w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich.