Rada Nadzorcza Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. 26 marca 2013 r. przyjęła tekst jednolity statutu spółki, w którym zawarto zmiany uchwalone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Krajowy Rejestr Sądowy 22 kwietnia zarejestrował postanowienia statutu.

Zmiany statutu spółki dotyczą brzmienia § 1 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki to:
„1. Spółka działa pod firmą: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy „Azoty Tarnów"

Po wprowadzeniu zmian przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i uwzględnieniu ich w tekście jednolitym Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą, nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki to:

„1. Spółka działa pod firmą: „Grupa Azoty Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Grupa Azoty S.A.".
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać znaku słowno-graficznego: „Grupa Azoty".