Taka konkluzja wynika z debaty poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom dla rolnictwa, która odbyła się 24 marca br., w drugim dniu Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce pod Rzeszowem. W dyskusji wzięli udział polski wiceminister rolnictwa dr Ryszard Zarudzki, europoseł i przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski, wicedyrektor Generalnej Dyrekcji ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej dr Wolfgand Burtscher, oraz dr inż. Jerzy Plewa, Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej.

Goście debaty dyskutowali o wykorzystaniu nowych technologii w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji. Dyrektor Jerzy Plewa zauważył, że środki przeznaczone na innowacje nie są rozdzielane na poszczególne kraje, a to ile każdy z krajów pozyska zależy wyłącznie od aktywności ośrodków badawczych i naukowców opracowujących nowe projekty.

– Wypada mi niestety wspomnieć, że Polska wykorzystuje tylko 2 proc. z unijnej puli środków, przeznaczonych na innowacyjne badania i wdrażanie nowych technologii w rolnictwie. Nie ulega więc wątpliwości, że musimy zabiegać o większą aktywność środowisk naukowych, o ciekawsze projekty i skuteczniejsze wdrażanie badań - powiedział Jerzy Plewa.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki podkreślił, że jeden z priorytetów polskiego rządu to innowacyjność. Dlatego w ramach PROW znaczna część środków jest przeznaczona na transfer wiedzy i technologii oraz na poprawianie konkurencyjności naszego rolnictwa.

- PROW ma budżet prawie 60 mld zł i resort rolnictwa stara się, aby w dużej części te pieniądze kierowane były na innowacje – stwierdził Zarudzki.

Według Czesława Siekierskiego, właścicieli dużych i wyspecjalizowanych gospodarstw w Polsce do konieczności wdrażania innowacji namawiać nie trzeba, bo sami po nowe technologie sięgają, by poprawiać swoją konkurencyjność na rynku. Zastanowić się jednak trzeba nad możliwościami nadążania z postępem gospodarstw małych.

Zdaniem wiceministra Zarudzkiego, transfer nowych technologii do średnich i małych gospodarstw jest właśnie sposobem na obniżenie kosztów produkcji i stabilizację dochodów. Problemem są jednak koszty i dostępność nowych rozwiązań w UE. Jeśli europejskie rolnictwo ma się równomiernie rozwijać, należałoby dać szanse wszystkim rolnikom i stworzyć kanały dystrybucji wiedzy i technologii.
Według Wolfganga Burtshera z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w KE, najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia interesów UE i poprawy konkurencyjności europejskiego rolnictwa, byłoby obecnie tworzenie międzynarodowych zespołów naukowców i wdrażanie wyników prowadzonych badań we wszystkich unijnych krajach.

Czesław Siekierski zauważył, że innowacje i nowe technologie w rolnictwie to również organizmy GMO czy rozwiązania i środki biochemiczne, które w debacie publicznej budzą wiele kontrowersji. Te dyskusje toczą się jednak w sytuacji zagwarantowanego bezpieczeństwa żywnościowego, ale ta sytuacja może ulec zmianie. Europa powinna zaś być przygotowana na taki scenariusz i móc wykarmić ludność, korzystając ze zdobyczy nauki. Uczestnicy debaty byli zgodni, że współczesny świat (a więc i rolnictwo) musi sprostać wielu wyzwaniom. To m.in. gwałtowny wzrost liczby ludności świata, którą trzeba będzie nakarmić, a więc wyeliminować marnowanie żywności; potrzeba oszczędzania wody i zasobów naturalnych; przeciwdziałanie degradacji gleby i środowiska. Bez środków na badania naukowe i wdrażania nowych rozwiązań do rolniczej praktyki sprostać tym wyzwaniom nie sposób.

- Już niedługo na świecie będzie żyło 9 mld ludzi, do ich wyżywienia potrzebować będziemy o 70 proc. więcej żywności, niż obecnie produkujemy – stwierdził Wolfgang Burtscher. - Gdy chcemy produkować więcej żywności, potrzebujemy badań i innowacji, bez tego nie będzie rozwoju.

W ramach debat poświęconych innowacjom w Jasionce rozmawiano również o wykorzystaniu rolniczego biogazu, nowoczesnych sposobach nawożenia i zarządzania azotem, oraz cyfryzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji. Dyskusjom towarzyszyła wystawa najnowszych osiągnięć technologicznych dedykowanych dla rolnictwa.