Zdaniem posła program wsparcia dla około 450 tys. byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych i ich rodzin mógłby ruszyć w przyszłym roku. Propozycję utworzenia funduszu przygotowuje, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, sejmowa podkomisja nadzwyczajna do spraw Agencji Nieruchomości Rolnych.

Pieniądze na działanie funduszu pochodziłyby z wpływów Agencji. Według Kalemby mogłoby to być ok. 15 proc. wpływów ze sprzedaży i z dzierżaw ziemi. W 2006 roku wpływy Agencji z tego tytułu wynosiły 1,6 mld. zł.

Według Kalemby, fundusz finansowałby edukację dzieci z rodzin pochodzących ze środowisk popegeerowskich i pomoc socjalną dla byłych pracowników PGR-ów. Pieniądze byłyby przeznaczone na stypendia i dokształcanie zawodowe oraz na budowę i wyposażenie szkół, świetlic i klubów sportowych. Gotowy projekt powinien być przedstawiony we wrześniu.

Źródło: Gazeta Olsztyńska