– Trzy lata działania Funduszu Wsparcia w naszym regionie udowodniły jak bardzo taka inicjatywa jest potrzebna. Na pomoc dla najbardziej potrzebujących gmin od 2007 roku przeznaczyliśmy już 30 milionów złotych. W 2010 roku zarezerwowaliśmy w budżecie województwa kolejne 10 milionów złotych na cel – mówi marszałek Piotr Całbecki

Na tegorocznej liście Funduszu Wsparcia znajduje się 29 inwestycji zaplanowanych przez 25 gmin. Są to przedsięwzięcia związane z poprawą infrastruktury komunikacyjnej, społecznej i oświatowej.

Najwięcej, bo aż 18 projektów dotyczy budowy lub przebudowy nawierzchni dróg gminnych i ulic. Takie przedsięwzięcia zrealizuje między innymi gmina Gruta, która przebuduję drogę w miejscowości Boguszewo i Jasiewo, a także miasto i gmina Radzyń Chełmiński, która wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową z Wymysłowa do Radzynia Chełmińskiego.

Kolejne 6 zadań to budowa lub przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz budowy sieci kanalizacyjnych. Taką inwestycję zrealizuje między innymi gmina Brodnica, która przebuduje kanalizację sanitarną w części ulic w Karbowie, a gmina Śliwice wybuduje sieć kanalizacyjną z przyłączami w miejscowości Krąg.

W tym roku zostaną też wykonane dwie termomodernizacje budynków oświatowych. Takie przedsięwzięcie zrealizuje gmina Łubianka, która przeznaczy wsparcie na termomodernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łubiance oraz budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego i zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

Powstaną też lub zostaną przebudowane dwie świetlice wiejskie: w Wałdowie w gminie Pruszcz oraz w Łączonku w gminie Brzuze. Kolejna inwestycja to przebudowa przez gminę Dobre obiektu po byłej cukrowni na Gminny Ośrodek Kultury.

Źródło: UM/farmer.pl