Pieniądze trafią do Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz działających w gminach spółek wodnych, zajmującym się m.in. utrzymaniem tzw. szczegółowej melioracji (mniejszych kanałów i rowów). O przyznanie środków zabiegał także wojewoda lubuski.

Zarząd melioracji otrzyma ok. 14,4 mln zł; 263 tys. zł trafią do gminnych spółek.

Tomczyszyn podkreślił, że pieniądze te pozwolą kontynuować działania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w regionie i poprawy stanu melioracji. Zostaną przeznaczone na utrzymanie i konserwację budowli i urządzeń hydrotechnicznych.

- Nadrobienie kilkudziesięcioletnich zaniedbań na rzekach i kanałach to dziś dla nas priorytet - podkreślił.

Dzięki uruchomieniu rezerwy lubuski zarząd melioracji będzie w 2013 r. dysponował kwotą 23,4 mln zł, która jest zbliżona do ubiegłorocznej.

- Pieniądze, o które zabiegaliśmy, pozwolą znacznie poprawić sytuację w utrzymaniu wód publicznych i urządzeń melioracyjnych, które mają wpływ na utrzymanie właściwych stosunków wodnych na terenach zmeliorowanych, zwłaszcza w gospodarstwach wielkoobszarowych - dodał Tomczyszyn.