Gawkowski poinformował na konferencji prasowej, że od województwa podlaskiego Wiosna zaczyna kolejny etap prezentacji programu wyborczego związanego z rolnictwem i wsią, czyli tzw. Agro Wiosny.

- Mówimy "sprawdzam" dla wszystkich polityków, którzy mówią, że stoją po stronie rolnictwa. Ogłaszając program Agro Wiosny mówiliśmy jasno, że jednym z kluczowych elementów jest przeciwdziałanie suszy, coś co przez wiele lat było w Polsce zaniedbywane i programy melioracji i retencji nie były w żaden sposób realizowane strategicznie - mówił Gawkowski w Białymstoku.

Dodał, że susza w Polsce dotyka przede wszystkim mniejsze gospodarstwa rolne; zarzucał resortowi rolnictwa, że nie ma programu, "który, by strategicznie przeciwdziałał sytuacjom, które z roku na rok się nasilają".

Poinformował, że od sześciu pierwszych powiatów województwa podlaskiego Wiosna rozpoczyna akcję sprawdzania stanu infrastruktury melioracyjnej w Polsce. - Żeby za kilka tygodni opublikować raport z przeglądu infrastruktury melioracyjnej w całej Polsce. Żebyśmy pokazali rządzącym, jak dzisiaj wygląda sytuacja, jak wiele mamy dzisiaj spraw nierozwiązanych i jak dzisiaj na tym polscy rolnicy tracą - mówił sekretarz generalny partii Wiosna.

Gawkowski ogłosił też, że jeśli ugrupowanie będzie miało po wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz krajowego "wpływ na polską rzeczywistość", to w ramach - jak to określił - "deglomeracji", w Białymstoku zostanie ulokowana centrala Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- By to na Podlasiu, w miejscu szczególnym dla polskiego rolnictwa, były podejmowane najważniejsze decyzje. Nie płynęły one z Warszawy, tylko właśnie stąd, gdzie w powiatach województwa podlaskiego, ale też lubelskiego i warmińsko-mazurskiego jest najwięcej obszarów rolniczych, tych które budują takie przeświadczenie o sile polskiego rolnictwa - powiedział Gawkowski dziennikarzom.