- Ekonomizacja i uprzemysłowienie rolnictwa wpływają na realizację bardzo krótkich celów – powiedział minister Marek Sawicki. - Należy wziąć pod uwagę również i to, że gdyby gleby były znacznie zasobniejsze w próchnicę, to skutki tegorocznej powodzi byłyby też łagodniejsze. Rolnictwo to nie tylko produkcja dobrej żywności, ale to także sprawa przeciwdziałania zmianom klimatycznym – podkreślił minister. Zwrócił również uwagę, że kwestia zasobności gleb w materię organiczną musi mieć też swoje odbicie w toczącej się dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.


Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, przedstawił wyniki wieloletnich badań gleb w Polsce. Zwrócił uwagę na znaczny spadek zawartości materii organicznej w najlepszych zmeliorowanych glebach. W ciągu 30 lat straty te osiągnęły 40% początkowej zawartości.


Seminarium ma być pierwszym z całego cyklu spotkań poświęconych temu zagadnieniu.

Źródło: farmer.pl