Wicepremier Gliński, który jest także przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego napisał w piątek na Twitterze, że program został przyjęty z jego inicjatywy. "Rada Ministrów przyjęła z mojej inicjatywy Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030. Jest to kolejny nowy program wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jaki przygotował Komitet do spraw Pożytku Publicznego" - wskazał.

Na stronie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego przypomniano, że "pomysłodawcą pierwszej formy kształcenia dorosłych był XIX-wieczny duński poeta i pisarz Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig". - Jego idea rozprzestrzeniła się w krajach skandynawskich oraz w Niemczech. Do dzisiaj prężnie działa ponad 550 tego typu placówek na wspomnianym obszarze - zaznaczono.

Wskazano, że "uniwersytety ludowe są inicjatywą, mającą na celu zaangażowanie osób w wieku 26-65 do podjęcia kształcenia i edukacji". "W Polsce bardzo prężnie działają placówki edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz szkoły wyższe. Jednakże, jak wskazują badania, wskaźnik osób po 26. roku życia podejmujących naukę, to 4,5 proc. w 2012 r., natomiast w 2019 r. współczynnik ten wyniósł 4,9 proc. Docelowo w całej Unii Europejskiej wskaźnik ten ma wynosić 15 proc." - zwrócono uwagę na stronie Komitetu.

Oceniono, że "uniwersytety ludowe są sprawdzoną historycznie i merytorycznie metodą podjęcia poza formalnej edukacji przez osoby dorosłe". "Sięgając do tradycji uniwersytetów ludowych w Danii oraz dziedzictwa uniwersytetów ludowych w Polsce, zachowują neutralność polityczną i autonomię programową. Mają być one miejscem swobodnej wymiany myśli i poglądów, rozwijania uzdolnień, pasji oraz duchowego rozwoju człowieka. Efektem kształcenia mają być absolwenci - gospodarze, menedżerzy, społecznicy, działacze samorządowi i lokalni, animatorzy oświaty i kultury" - napisano.

Przypomniano, że W 2017 r. Gliński podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad rozwojem uniwersytetów ludowych w Polsce. "Osobiste zaangażowanie wicepremiera Glińskiego było efektem dogłębnej znajomości środowiska akademickiego, wieloletniej pracy w zakresie socjologii, ale przede wszystkim wynikało z konieczności niwelowania barier i wykluczenia społecznego. Nowa inicjatywa, będąca kolejnym etapem wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, będzie służyła mieszkańcom mniejszych miejscowości i wsi, a także jest potrzebna osobom dorosłym w celu wzmocnienia osobistych i wspólnotowych kompetencji" - podkreślono.

Na stronie Komitetu przekazano, że projekt programu został opracowany przy współpracy z grupą ekspertów reprezentujących funkcjonujące uniwersytety ludowe oraz środowiska akademickie, badające uniwersytety ludowe. Poinformowano, że "prace w pierwszej fazie prowadzone były pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, a następnie pod kierownictwem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego". Dodano, że konsultacje publiczne trwały od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r.