Przypomniał, że obowiązek posiadania takich planów nałożyła rozporządzeniem Komisja Europejska. Wprowadzono m.in. konieczność ogrodzenia budynków, gdzie utrzymywane są świnie. Plan bezpieczeństwa biologicznego ma zawierać opis podstawowych czynności, jakie podejmuje się w gospodarstwie w celu ochrony przed wnikaniem wirusów afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Według unijnego rozporządzenia rolnicy posiadający gospodarstwa położone na obszarach objętych ograniczeniami II i III z powodu wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (tzw. strefa czerwona i różowa), którzy chcą przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF, muszą w ramach obowiązujących zasad bioasekuracji sporządzić plan bezpieczeństwa biologicznego.

Natomiast na obszarze objętym ograniczeniami I (strefa niebieska - ochronna) właściciele trzody chlewnej muszą mieć taki plan, jeśli sprzedają świnie lub pochodzące z nich mięso poza granice kraju.

Plany miały obowiązywać od 21 kwietnia br., ale ze względu na wzmożoną walką z grypą ptaków, weterynaria przesunęła termin na koniec października - wyjaśnił Niemczuk. Jednak i ta data nie została dotrzymana, gdyż okazało się, że taki dokument przygotowało tylko ok. 10 proc. hodowców trzody. Ostatecznie termin obowiązku posiadania planów bioasekuracji został wyznaczony na koniec listopada br.

Niemczuk zaznaczył, że Inspekcja Weterynaryjne przygotowała wzory dokumentów oraz niezbędne wytyczne, które można znaleźć m.in. na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

M.in. jest to wzór dokumentu "Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, niezatrudniających pracowników do obsługi zwierząt i produkcji pasz spoza gospodarstwa" oraz wzór "Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie". Według szefa Inspekcji, "są to +gotowce+, które trzeba tylko uzupełnić".

Dodał, że rolnicy przy przygotowaniu planów mogą liczyć na pomoc pracowników weterynarii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej Polpig szacuje, że blisko 3/4 powierzchni naszego kraju znajduje się w strefach ASF, z czego 30 proc. żywca pochodzi ze stref z ograniczeniami.

W tym roku w Polsce odnotowano 119 ognisk tej choroby.