"Rozpoczęliśmy ogromny program o nazwie Wetinfo w polskiej weterynarii. Będzie to elektroniczna książka leczenia zwierząt, będzie to elektroniczna recepta, dzienniki badania przed i poubojowego w formie elektronicznej" - powiedział Konopka.

Dodał, że system pozwoli też na analizę danych dotyczących stosowania antybiotyków na fermach.

"Będziemy wiedzieć, gdzie i dlaczego w danej fermie stosuje się na przykład 100 kg antybiotyków, a w drugiej w ogóle lub minimalne ilości, i dlaczego" - podkreślił Konopka.

Główny Lekarz Weterynarii zapowiedział, że minister rolnictwa już przydzielił środki na budowę systemu i są to "ciężkie miliony złotych".

Podkreślił, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmowane są działania, które mają na celu obniżenie stosowania ilości antybiotyków na fermach. Jak mówił, nie można korygować złego dobrostanu, złych warunków, w jakich przebywają zwierzęta, antybiotykami.