Jak poinformował Zarząd LIR, w gminach trwają prace nad projektami budżetów na 2012 rok. W związku z tym, Lubuska Izba Rolnicza apeluje o pilne działania mające na celu obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy do naliczania podatku rolnego na przyszły rok.

LIR opiniuje gminom uchwały, które są aktami prawa miejscowego na podstawie art. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz..927 ze zm.).

Izba informuje, że wszystkie projekty gmin, gdzie zaproponowano obniżkę z kwoty 74,18 zł za 1q żyta, opiniuje pozytywnie.