Do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 mogły przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, chcące utworzyć strefy przedsiębiorczości.

Dotacje Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone są na uzbrojenie działek dla przyszłych inwestorów. Trzy gminy - Orneta, Ostróda i Mrągowo - otrzymają na ten cel łącznie blisko 30 mln zł.

Orneta dostanie 8,8 mln zł na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej. Gmina ma zbudować sieć uzbrojenia podziemnego: wodociągi, kanalizację sanitarną, sieć telekomunikacyjną i drogi dojazdowe. Przewidywana powierzchnia sześciu działek inwestycyjnych w strefie przedsiębiorczości wynosi 20,9 ha.

Gminie Ostróda przyznano dofinansowanie w kwocie 9,1 mln zł. Zostaną uzbrojone tereny o łącznej pow. 83,9 ha w obrębie wsi Kajkowo, Górka i Lipowie. Zaplanowano tam budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz dróg i chodników.

Ponad 9,9 mln zł dotacji trafi do gminy Mrągowo, która chce uzbroić w elementy infrastruktury technicznej przyszłe tereny usługowe przy ul. Towarowej.