Tematem rozmów była konieczność wznowienia debaty na temat upraw i stosowania w rolnictwie pasz oraz produktów spożywczych wytwarzanych z organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Według uczestników spotkania pierwszym etapem tej debaty powinna być konferencja naukowa, na której zostałyby przedstawione najnowsze wyniki badań odnoszące się do konsekwencji stosowania GMO w Polsce i na świecie.


Konferencja powinna być zorganizowana na początku roku w Sejmie RP, aby zaprezentować zagadnienie nowo wybranym posłom, którzy będą musieli podjąć decyzje ustawowe w tej sprawie. Referentami powinni być najwybitniejsi naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie.