O tym, że to Gościeszowice zostały laureatem tego konkursu będą przez rok informowały czerwone tablice z napisem: "Najpiękniejsza Wieś Lubuska" ustawione przy wjeździe i wyjeździe z miejscowości.

"Na przestrzeni ostatnich lat, jesteśmy świadkami epokowych zmian na lubuskiej wsi. Powstało wiele inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lubuska wieś pięknieje każdego dnia i każdego roku jest coraz trudniej wybrać tę najpiękniejszą" - powiedział wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

W latach 1975-1998 Gościeszowice administracyjnie należały do województwa zielonogórskiego. W miejscowym kościele znajduje się ołtarz z 1505 r. wykonany przez Mistrza z Gościeszowic. Przy wsi jest zalew utworzony w ciągu Potoku Socha, który otacza ją od strony południowo-zachodniej.

Jedną z wizytówek miejscowości jest okazały Gminny Ośrodek Kultury, w którym odbywa się wiele wydarzeń ważnych dla całej gminy. We wsi działa zespół ludowy Gościeszowianki, który od wielu już lat, z sukcesami, koncertuje na scenach wojewódzkich i krajowych.

"Jestem szczęśliwa. Tyle lat ciężkiej pracy w końcu przyniosło efekt. Zapraszam wszystkich Lubuszan do naszej wsi. Jesteśmy bardzo aktywni, ale dbamy także o wygląd i dziedzictwo kulturowe" - powiedziała sołtys Gościeszowic Krystyna Stachów.

Drugie miejsce w jubileuszowym konkursie zajęła wieś Witków w gminie Szprotawa, a trzecie Trzebicz w gminie Drezdenko. Miejscowości, które znalazły się w pierwszej piątce rankingu otrzymały nagrody od 15 tys. zł do 3 tys. zł. Natomiast pięć kolejnych wyróżnionych po tysiąc zł.

- Wybierając zwycięskie miejscowości jury bardzo dużą uwagę zwraca na społeczne zaangażowanie miejscowej ludności w życie i codzienność wsi. Cieszę się, że ta aktywność jest coraz większa. Gratuluję zwycięzcom i już dzisiaj zapraszam do udziału w przyszłorocznej, XI edycji konkursu "Najpiękniejsza Wieś Lubuska" - dodał Tomczyszyn.

Do konkursu zgłosiło się tym razem 21 miejscowości. Zgodnie z jego zasadami mogą w nim brać udział jedynie sołectwa z woj. lubuskiego. Z jednej gminy można zgłosić ich dowolną liczbę - nie może to jednak być miejscowość, która wygrała jednej z pięciu poprzednich edycji konkursu.

- Konkurs ten ma na celu wspieranie aktywizacji oraz integracji lokalnych społeczności, dbałości o zachowanie krajobrazu wiejskiego, a także upowszechnianie najlepszych wzorców działania poszczególnych sołectw - wyjaśnił dyrektor Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Arkadiusz Dąbrowski.

W ubiegłym roku konkurs wygrała wieź Łaz w gminie Żary. Drugie miejsce przyznano Cigacicom w gminie Sulechów, a trzecie wsi Radwanów w gminie Kożuchów.

Organizatorem konkursu jest Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze wspierany przez Związek Młodzieży Wiejskiej i Lubuskie Stowarzyszenie Sołtysów.