Z niezmiernie bogatej kongresowej oferty ponad stu sesji wybraliśmy tylko niektóre, tworzące główne wątki debaty.
Rozpoczniemy 14 maja, od pełnego przekazu wydarzeń inaugurujących Kongres. W programie umieściliśmy jego oficjalne otwarcie i cztery kolejne sesje merytoryczne poświęcone najważniejszym realiom europejskiej i światowej gospodarki.

Drugiego dnia Kongresu, 15 maja, zwracamy uwagę na finansowe aspekty funkcjonowania Unii Europejskiej i problemy dotyczące przyszłości energetyki. Transmitujemy także przebieg europejsko-chińskiego forum współpracy gospodarczej.

16 maja, trzeci i ostatni dzień obrad, będzie w naszym telewizyjnym oknie różnorodnym przekazem wielowątkowej dyskusji poświęconej między innymi kryzysowi współczesnej liberalnej doktryny gospodarczej, nowoczesnym mediom, rozwojowi europejskiej infrastruktury transportowej oraz energetyce atomowej.

Na tę skalę, formułę bezpośredniego relacjonowania przebiegu Kongresu stosujemy po raz pierwszy. Transmisje uzupełniać będą nagrywane na bieżąco opinie i komentarze uczestników EEC 2012 oraz najciekawsze i najbardziej znaczące wypowiedzi zarejestrowane w trakcie panelowych dyskusji. Przewidujemy, że w sumie, na dyskach naszych komputerów znajdzie się ponad 90 godzin materiałów wizyjnych.

14.05 - poniedziałek

•    10.00 - 12.30 Sesja inauguracyjna - uroczyste otwarcie, Europa 2020.
•    13.30 - 14.30 UE i kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec kryzysu gospodarczego.
•    15.00 - 16.30 Globalna gospodarka - globalna konkurencja.
•    17.00 - 18.30 Polityka energetyczne Unii Europejskiej. Unijna polityka ochrony klimatu.

15.05 - wtorek

9.00 - 11.00
•    Finanse - przyszłość europejskiego sektora finansowego w świetle doświadczeń kryzysu.
•    Fundusze UE. Polityka i rozwój, cz. I.
•    Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, cz I.
•    Europa - Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. I.

11.30 - 13.30
•    Fundusze UE,Polityka i rozwój, cz. II.
•    Energetyczna mapa drogowa 2050 i przyszły miks energetyczny Europy, cz. II.
•    Europa - Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. II.

14.00 - 16.00
•    Doświadczenia Polski z poprzedniej perspektywy w realizacji programów i projektów finansowanych ze środków UE.
•    Inwestycje w polskiej energetyce wytwórczej. Czy to wreszcie przełom?
•    Europa - Chiny. Forum współpracy gospodarczej, cz. III.

16.05 - środa

9.00 - 11.00
•    Witajcie w innym świecie. Kryzys liberalizmu, kryzys przywództwa.
•    Inwestycje infrastrukturalne - projekty transeuropejskie. Infrastruktura drogowa. Inwestycje, finanse. technologia.
•    Energetyka atomowa.

11.30 - 13.30
•    Nowe media.
•    Inwestycje infrastrukturalne na kolei.