Zakończył się pierwszy z trzech etapów konkursu, dorocznie organizowanego przez MRiRW, KRUS i PIP, we współpracy z instytucjami i organizacjami wspólnie podejmującymi działania dla poprawy bezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach rolnych.

Tegoroczna liczba 1457 uczestników w kategorii gospodarstw indywidualnych, jest tylko o 42 mniejsza niż w roku ubiegłym. W czerwcu wszystkie dobrowolnie uczestniczące w eliminacjach gospodarstwa będą drobiazgowo zwizytowane przez komisje regionalne konkursu. Komisje ocenią m.in. stan budynków inwentarskich i gospodarczych, podwórzy, maszyn, narzędzi rolniczych, instalacji elektrycznych, porządek w obejściu, warunki obsługi zwierząt, stosowanie środków ochrony osobistej oraz ogólną estetykę zagrody.

147 najlepszych gospodarstw zostanie laureatami etapu wojewódzkiego, a do ogólnokrajowego finału przystąpi 16, po jednym reprezentancie z każdego województwa.

Źródło: KRUS