Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mleczarstwo i produkcja mleka, drobiarstwo, sadownictwo i ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla owiec.

W kategorii produkcja roślinna nagrody otrzymali: Krzysztof Lewandowski z Kruszy Zamkowej k. Inowrocławia (gospodarstwo 320 ha, uprawa zbóż, rzepaku, warzyw, kukurydzy i buraków cukrowych), Mariola i Wojciech Pietrzakowie ze Szczutowa k. Golubia-Dobrzynia (gospodarstwo 450 ha, uprawy zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych, rzepaku i grochu), Andrzej i Romuald Wiśniewscy z Sławkowa k. Torunia (gospodarstwo 513 ha, uprawy pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych, ziemniaków, buraków ćwikłowych).

Spośród rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą nagrodzeni zostali Maria i Zdzisław Ćwiertniowie z Broniewa k. Inowrocławia (gospodarstwo 252 ha, m.in. hodowla trzody chlewnej) oraz Jadwiga i Grzegorz Tarnowski ze Starej Świerczyny k. Brodnicy (gospodarstwo 160 ha, głównie hodowla trzody chlewnej).

W kategorii mleczarstwo i produkcja mleka uhonorowano: Mariana Jerzego Kornackiego z Kolonii Bodzanowskiej k. Aleksandrowa Kujawskiego (gospodarstwo 65 ha, hodowla 150 stuk bydła), Jerzego Wdowiaka z Karnówka k. Nakła n. Notecią (gospodarstwo 30,5 ha, hodowla 51 sztuk bydła) oraz Jacka Wyrębskiego, prezesa Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach k. Radziejowa (hodowla 2,5 tysiąca sztuk bydła).

W pozostałych kategoriach nagrody otrzymali: drobiarstwo - Bernadeta i Marek Figasowie ze Słupów Dużych k. Aleksandrowa Kujawskiego (gospodarstwo 8 ha, hodowla 650 tys. brojlerów rocznie), sadownictwo i ogrodnictwo - Aleksandra i Witold Szulcowie z Sicienka k. Bydgoszczy (sady 50 ha, wiśnie i czereśnie), pszczelarstwo - Tomasz Stanek ze Studzienek k. Nakła n. Notecią (gospodarstwo pasieczne 23 ha, 300 rodzin pszczelich), hodowla owiec - Maria Małgorzata i Władysław Bogaczowie z Gniewkówca k. Inowrocławia (gospodarstwo 150 ha, hodowla zarodowa, stado owiec ok. 200 matek).

Przyznano też tytuły Honorowego Rolnika Pomorza i Kujaw. Otrzymali je prezes spółki rolno-hodowlanej KOM-ROL w Kobylnikach k. Kruszwicy Leszek Dereziński i prezes Stadniny Koni w Nowych Jankowicach k. Grudziądza Andrzej Mandecki.

Laureatów nagród w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw wybrała 23-osobowa kapituła złożona z przedstawicieli administracji i samorządu województwa, instytucji i organizacji rolniczych, a także firm związanych z sektorem rolnictwa.