Wspólne spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć firmy, przypomnienia ważnych dat i wydarzeń, jak również okazją by przypomnieć o początkach i korzeniach.

- Mamy bardzo wielu nowych, młodych pracowników, więc dziś nie tylko im, ale wszystkim nam chciałbym przypomnieć, że patrząc odważnie w przyszłość, powinniśmy pamiętać o historii, korzeniach i tradycji, bo to tworzy naszą tożsamość i stanowi o naszej wartości - mówił Prezes Grene Marian Fedko.

Wspólne spotkanie było również okazją do zaprezentowania pracownikom ważnych dla firmy projektów oraz elementów strategii rozwoju. Sporo czasu poświęcono projektowi FRANCZYZY, do którego Grene przygotowywało się intensywnie przez ostatnie miesiące, a który w ostatnim czasie ujrzał światło dzienne. 

Drugim z wiodących tematów, którym poświęcono najwięcej czasu - był ogłoszony 28/10 PLAN PODZIAŁU FIRMY na dywizję Hurt i Detal. Podsumowując wiele zmian jakie w ostatnim czasie zaszły w firmie jak i uprzedzając te, które dopiero nastąpią Prezes Marian Fedko powiedział: Dzisiaj przedsiębiorstwo musi reagować na zmiany zachodzące na rynku i umieć się do nich dostosowywać – inaczej nie jest w stanie przetrwać. Jeśli wciąż chcemy być o krok przed konkurencją, nie możemy pytać dlaczego wprowadzamy zmiany, ale powinniśmy pytać o to kiedy będą następne.

Pracownicy Grene zakończyli spotkanie wspólną kolacją, wznosząc toast za pomyślność i rozwój firmy w kolejnych latach działalności.