- Jesteśmy w trakcie przygotowywania specustawy, która ma za zadanie również w zakresie biologicznym odtworzenie całego życia biologicznego rzeki Odry - powiedział Gróbarczyk na konferencji prasowej z udziałem prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztofa Wosia.

W trakcie konferencji przedstawiane są plany i program odbudowy środowiska wodnego Odry, opracowany m.in. przez przedstawicieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Morskiego Instytutu Rybackiego i Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Gdyni.

Zdaniem Gróbarczyka istotne jest, by prace w tym kierunku były prowadzone w oparciu o wiedzę naukową, a przede wszystkim wytyczne ze strony zaplecza naukowego.

"Dzisiaj musimy zjednoczyć wszystkie możliwe siły tak, aby przede wszystkim znaleźć rozwiązania, ale nie popełnić błędów właśnie w postaci zarybiania, które niejednokrotnie może się okazać nieskuteczne" - powiedział Gróbarczyk. Jak mówił, Wody Polskie podjęły w tym roku "bardzo mocne działania w zakresie zarybiania na terenie całej Polski".

- Myślę, że dodatkowe środki, które przygotujemy właśnie w specustawie pozwolą na to, aby zrealizować to odtworzenie biologiczne - ocenił.

Prorektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Krzysztof Pietrusewicz wskazał, że jego uczelnia zapewnia potencjał "dla udźwignięcia tego olbrzymiego przedsięwzięcia", jakim będzie odnowa Odry. Natomiast rektor tej uczelni prof. Jacek Wróbel poinformował, że powołał specjalny zespół ekspercki do spraw Odry, aby móc w przyszłości pomóc w odbudowie rekultywacji i rewitalizacji tej rzeki. - Będziemy się starać pomóc w działaniach, aby móc przywrócić rzekę do pierwotnego stanu, a nawet lepszego - zapowiedział.

W drugiej połowie sierpnia na konferencji prasowej wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk mówił o przygotowywanej specustawie dotyczącej Odry. Zapowiedział, że specustawa dotycząca rewitalizacji Odry w ciągu dwóch miesięcy zostanie przyjęta przez rząd; obejmie m.in. modernizację, rozbudowę i budowę nowych oczyszczalni ścieków.

Od końca lipca br. obserwowany był pomór ryb w Odrze na odcinku od Oławy w dół rzeki. Instytut Rybactwa Śródlądowego znalazł w próbkach wody z Odry rzadkie mikroorganizmy, tzw. złote algi, których zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży.