Jak wynika ze wstępnego harmonogramu prac Senatu na stronie internetowej, Izba podczas najbliższego posiedzenia, zaplanowanego na 29 i 30 września, miała zająć się m.in. nowelą o ochronie zwierząt. Wicedyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Anna Godzwon poinformowała, że na Konwencie Seniorów, który zbierze się o godz. 9 przed rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniem Senatu, opiniowana będzie zmiana polegająca na wykreśleniu z porządku obrad punktu dotyczącego noweli ustawy o ochronie zwierząt.

Na przyszły tydzień planowane są kolejne posiedzenia senackich komisji - ustawodawczej i rolnictwa ws. noweli o ochronie zwierząt. Jak przekazał PAP szef komisji ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski, prace nad nowelą będą kontynuowane w komisji 8 października. Komisja rolnictwa zbierze się po 7 października.

- Będę rekomendował, by zwołać specjalne posiedzenie w tej sprawie, która wzbudza gigantyczne kontrowersje. Data 9 (października) w tym kontekście padała, ale została przesunięta na 13 października, a to się mieści z zapasem w 30. dniach, w których Senat musi zająć stanowisko. Będzie to posiedzenie tylko i wyłącznie poświęcone temu zagadnieniu - powiedział Grodzki dziennikarzom w Senacie.

Podkreślił, że przed senackimi komisjami jeszcze wielogodzinne obrady, jak zaznaczył skierowano też prośby do wielu instytucji o opinie i musi być czas na zapoznanie się z nimi.

- W tej ustawie jest ''kogel-mogel' - są rzeczy dość oczywiste, ale są i rzeczy niezwykle kontrowersyjne. Dlatego podjąłem decyzję, że potrzebujemy więcej czasu, do takiego samego wniosku doszły też komisje, które będą się zbierać w tej sprawie - zaznaczył.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.

Ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych; kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

W czwartek senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi przez prawie siedem godzin rozpatrywała nowelę ustawy o ochronie zwierząt. Podczas posiedzenia senatorowie PiS zapowiedzieli poprawki do noweli ustawy o ochronie zwierząt, w tym usunięcie ograniczenia uboju rytualnego. Potrzebę wprowadzenia poprawek do noweli zapowiedzieli także senatorowie podczas środowego posiedzenia komisji ustawodawczej, w której wzięli udział przedstawiciele branż hodowlanej, futrzarskiej, cyrkowej, schronisk dla zwierząt i organizacji zajmujących się ochroną zwierząt.

Nowela została uchwalona przez Sejm 18 września.