Jak podano, aktualna sytuacja rynkowa wymusiła zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I – I ciąg) oraz ograniczenie - do 50% zdolności produkcyjnych - na kolejnej (Melamina II). Ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I – II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca br. będzie prowadzona na poziomie ok. 20% maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton/dobę.

Zobowiązania wynikające z bieżących kontraktów handlowych, które w znacznej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o pracujące instalacje melaminy i posiadane zapasy.

Grupa Azoty Puławy stale monitoruje poziom cen surowców i będzie dostosowywać swoją produkcję do sytuacji rynkowej. Na tę chwilę spółka nie jest w stanie oszacować precyzyjnie możliwych negatywnych skutków finansowych ograniczenia produkcji.