Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. należących do Grupy Azoty poinformował we wtorek, że o otrzymaniu w dniu 17 stycznia 2023 roku, rezygnacji Renaty Tyszer z funkcji wiceprezesa zarządu spółki ze skutkiem na dzień 17 stycznia 2023 roku.

Ponadto poinformowano, że Rada Nadzorcza Spółki powierzyła na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2023 roku Justynie Majsnerowicz funkcję pełniącej obowiązki prezesa Zakładów Azotowych Puławy, do dnia powołania na tę funkcję osoby wyłonionej w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu. Justyna Majsnerowicz pełniła dotychczas funkcję wiceprezesa zarządu Zakładów Azotowych Puławy.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy 16 stycznia br. informowała również, że przyjęła oświadczenie o rezygnacji Tomasza Hryniewicza z funkcji prezesa zarządu spółki. Rada nadzorcza Grupy Azoty odwołała go także z funkcji wiceprezesa zarządu Grupy Azoty.

Zakłady Azotowe Puławy wchodzące w skład Grupy Azoty to producent nawozów azotowych i chemikaliów.