Jak informuje spółka, skonsolidowane wyniki Grupy Azoty w I kwartale 2013 roku uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, co było w głównej mierze konsekwencją przeprowadzenia konsolidacji z uwzględnieniem wyników spółki Grupa Azoty ZA Puławy S.A. od dnia przejęcia 18 stycznia 2013 roku (tj. 106 mln zł) oraz z tytułu wyceny okazyjnego nabycia udziałów w Puławach (tj. 174,3 mln zł).

Zrealizowane w pierwszym kwartale wyniki w głównych segmentach biznesowych charakteryzują się znaczącym wzrostem przychodów - blisko 50 proc. - w biznesie nawozowym. Wzrost ten wynika głównie ze skonsolidowania dobrych wyników z ZA Puławy. Dodatkowo stabilna sytuacja cenowo popytowa zwłaszcza w obszarze nawozów azotowych i półproduktów pozwoliła zrealizować wyższą marżę EBITDA -  21 proc - w stosunku do 18 proc. w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie w segmencie chemia, obejmującym dawny segment alkoholi OXO oraz głównie produkty melaminy zrealizowane zostały przychody wyższe o blisko 60 proc. r/r, poprawiając jednocześnie marże EBITDA w segmencie do poziomu 9 proc.

Dobry wpływ na wynik miały również pozytywne sygnały z rynku melaminy, na którym niska podaż produktu przełożyła się na realizacje wzrostów cen o blisko 35 proc. W segmencie Tworzyw i Pigmentów w I kwartale 2013 roku zachowana była tendencja trendu z IV kwartału 2012. Kontynuacja wzrostu cen kluczowych surowców oraz utrzymująca się silna presji cenowa głównych produktów spowodowała znaczący spadek marży EBITDA do poziomu -3 proc. dla segmentu tworzyw (17 proc. za I kw. 2012) oraz -2 proc. dla pigmentów (27 proc. za I kw. 2012).

Grupa Azoty dynamicznie się rozwija, zwiększa swój potencjał i poprawia pozycję konkurencyjną. Wyniki pierwszego kwartału 2013 roku pokazują, że Grupa Azoty ma się dobrze a kwartalne wyniki są lepsze od oczekiwań rynkowych. Ważnym elementem kształtującym skonsolidowany wynik na poziomie działalności operacyjnej całej grupy kapitałowej były rozpoznane zyski z nabytego pakietu akcji Puław, jak i same wyniki tej Spółki. Grupa Azoty w pierwszym kwartale 2013 roku znacznie zwiększyła skalę prowadzonych operacji – powiedział Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty S.A.