Zamknięcie transakcji jest uzależnione od dostarczenia przez strony ostatecznej dokumentacji oraz uzyskania niezbędnych zgód od właściwych organów regulacyjnych.

- Jesteśmy zadowoleni, że silny, bank BNP Paribas będzie mógł wzmocnić ugruntowaną pozycję Banku BGŻ, jako uniwersalnego banku komercyjnego. Dla Rabobanku bardzo ważne było znalezienie silnego partnera, który nadal będzie rozwijał i realizował ambicje Banku BGŻ. Chcielibyśmy podziękować kadrze menedżerskiej i pracownikom Banku BGŻ za wkład w rozwój Grupy Rabobank - powiedział cytowany w komunikacie Berry Marttin, członek zarządu Rabobanku.

Jak dodał Jean-Laurent Bonnafé, prezes BNP Paribas SA, klienci i pracownicy Banku BGŻ wzmocnią zespół BNP Paribas Bank Polska, którego dotychczasowa praca zaowocowała sukcesem rynkowym naszego banku. Akwizycja Banku BGŻ to wielki krok naprzód w osiągnięciu odpowiedniej skali działania w Polsce. Transakcja ta pozwoli zbudować Grupie BNP Paribas pozycję znaczącego gracza polskiego sektora bankowego.

- Cieszę się, że BNP Paribas i Rabobank porozumiały się tak szybko. Kiedy obydwie instytucje skupią się na uzyskaniu niezbędnych zgód regulatora, my skoncentrujemy się na możliwościach i szansach wynikających z bycia częścią stabilnej i wiodącej grupy bankowej w Europie - powiedział Józef Wancer, prezes Banku BGŻ.

Zdaniem Stefaan Decraene, szef Międzynarodowej Bankowości Detalicznej BNP Paribas i członka komitetu wykonawczego BNP Paribas ta transakcja, łącząca dwa komplementarne podmioty, wzmocni zdolność BNP Paribas do oferowania swoim polskim klientom pełnej gamy usług. Jesteśmy przekonani, że połączenie doświadczenia BGŻ, w szczególności w bankowości dla sektora rolno-spożywczego oraz bankowości mobilnej, z dotychczasową działalnością BNP Paribas Banku Polska, pozwoli na stworzenie unikalnego banku ze znaczącymi perspektywami rozwoju na polskim rynku.

Oczekuje się, że transakcja będzie miała nieznaczny wpływ (ok. -15 pkt. bazowych) na wskaźnik funduszy podstawowych Tier 1 Grupy BNP Paribas oraz zysk przypadający na jedną akcję (na podstawie wyników proforma za 2013 rok.

BNP Paribas złożył w listopadzie niewiążącą ofertę zakupu BGŻ. Jako pierwszy, chęć zakupu zgłosił włoski Unicredit, właściciel Pekao SA. Ale to nie jedyny chętny. Według spekulacji prasowych bankiem BGŻ zainteresowanego były: Credit Agricole, ING oraz Getin Noble Bank. Zainteresowany był także ubezpieczyciel - PZU, który, jak donosiły media, chciałby najpierw kupić 30 proc. akcji Alior Banku należących do grupy Carlo Tassara. Pod skrzydłami PZU miałby powstać nowy bank z połączenia BGŻ i Alior Banku.Zainteresowanie zakupem BGŻ sygnalizował także Santander. Komisja Nadzoru Finansowego oceniała jednak, że inwestor ten powinien najpierw dokończyć poprzednią fuzję BZ WBK z Kredyt Bankiem.

Jak wynikało z wcześniejszych informacji KNF, zobowiązania Grupy Rabobank dotyczące długoterminowej strategii funkcjonowania BGŻ są nadal aktualne. Rabobank zadeklarował w wezwaniu, że zamierza utrzymać BGŻ na GPW. W środę (04.12.2013 r.) na zamknięciu sesji za jedną akcję BGŻ płacono 71,78 zł. Rabobank zadeklarował także zwiększenie free float nie później niż do połowy 2016 roku, do poziomu 25 proc., poprzez sprzedaż lub emisję nowych akcji.

Przez prawie 10 lat od 4 września 2002 roku prezesem BGŻ był Jacek Bartkiewicz. Wówczas blisko 70 proc. akcji banku należało do Skarbu Państwa, a pozostałe 30 proc. było w rękach banków spółdzielczych i zrzeszających. Prezes Bartkiewicz odegrał kluczową rolę w transformacji Banku BGŻ w dochodową instytucję, a następnie - dzięki wzrostowi - w umocnienie pozycji na polskim rynku. Za czasów kadencji Jacka Bartkiewicza sieć Banku BGŻ podwoiła się, wprowadzono nowoczesny logotyp, a oferta banku stała się atrakcyjna dla klientów zarówno z sektora rolno-spożywczego, jak i spoza niego.

Po odejściu Bartkiewicza do NBP funkcję prezesa objęła, zgodnie z decyzją rady nadzorczej Monika Nachyła. Nominacja wymagała akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego. KNF nie wyraził zgody na taką nominację uznając, że nie ma wystarczającego doświadczenia w bankowości.

Według prawa bankowego osoba, która ma zostać powołana na stanowisko prezesa banku, musi m.in. spełnić wymóg doświadczenia zawodowego niezbędnego do kierowania bankiem. Monika Nachyła nie mogła pochwalić dużym doświadczeniem w bankowości. Pełniła przez dwa lata funkcję członka rady nadzorczej BGŻ, działała też jako członek Komisji ds. Audytu Wewnętrznego w tym banku. Wcześniej była związana z funduszami private equity, a zaczynała jako audytor.

Rada nadzorcza odwołała wówczas swoją uchwałę i obowiązki prezesa zaczął pełnić Geert Embrechts, który pracuje w Banku BGŻ od 2011 roku. Jako pierwszy wiceprezes odpowiadał za obszar finansów. Natomiast Monika Nachyła został wiceprezesem odpowiedzialnym za obszar strategii i rozwoju.We wrześniu rada nadzorcza powołała Józefa Wancera, twórcę potęgi BPH i uznawanego za najlepszego polskiego bankowca, na stanowisko prezesa, a w pod koniec listopada na jego nominację zgodę dała KNF.

Warto przypomnieć, że udział Rabobanku w akcjonariacie BGŻ zwiększał się stopniowo od 2004 roku, kiedy posiadał 35 proc. akcji do 2012 roku, gdy osiągnął ponad 98 proc. w kapitale. W 2011 roku bank zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wtedy także rozpoczął swoją działalność pierwszy internetowy bank specjalizujący się w oszczędzaniu BGŻOptima.

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 roku zysk netto Banku BGŻ wzrósł o 73 proc. rok do roku do 134,3 mln zł. Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom na koniec września 2013 roku wynosiły 26,3 mld zł, czyli pozostały na poziomie z końca 2012 roku. Z kolei zobowiązania wobec klientów wynosiły 25,8 mld zł, czyli od początku 2013 roku spadły o 4 proc. Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ po koniec września 2013 roku wynosił 13,1 proc.

Polska zawsze odgrywała szczególną rolę w strategii rozwoju BNP Paribas. W 1990 roku w Warszawie zostało otwarte przedstawicielstwo Banque Nationale de Paris, a w 1994 licencję bankową otrzymał BNP-Dresdner Bank (Polska) SA jako spółka joint-venture BNP Paribas i Dresdner Bank AG. Od czerwca 2001 r. bank zaczął funkcjonować jako samodzielna spółka, której jedynym właścicielem jest BNP Paribas i zmienił swoją nazwę na BNP Paribas Bank Polska. W styczniu 2006 r. został przekształcony w oddział BNP Paribas.

BNP Paribas SA Oddział w Polsce specjalizuje się w bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, zapewniając przedsiębiorstwom i instytucjom bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych oraz do zasobów i linii produktowych Grupy BNP Paribas.

Poprzez wyspecjalizowane podmioty zależne Grupy BNP Paribas świadczone są również inne usługi, takie jak usługi powiernicze, ubezpieczenia, leasing i zarządzanie flotą samochodową. W maju 2009 r. do Grupy BNP Paribas dołączył Fortis Bank pod nazwą BNP Paribas Fortis. Świadczy on usługi bankowo-finansowe zarówno klientom indywidualnym, jak i przedsiębiorstwom. W maju 2011 r. nazwę banku zmieniono na BNP Paribas Bank Polska.