W I etapie badania, czyli w okresie od 1 do 13 czerwca br., informacje były zbierane za pomocą 2 metod, tj. wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) oraz drogą internetową, przez bezpośrednie wypełnienie aplikacji zawierającej elektroniczny formularz R-SGR.

W połowie badania Urząd dokonał oceny przygotowanej aplikacji oraz analizy wszelkich uwag i pytań zgłaszanych do Urzędów. Odkryliśmy bardzo duże zainteresowanie, zastosowanymi po raz pierwszy w badaniu rolnym, nowymi metodami zbierania danych. Zwłaszcza możliwość samodzielnego wypełnienia formularza elektronicznego za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji w Internecie, mimo drobnych kłopotów techniczno-organizacyjnych, spotkała się z dużą przychylnością. Rolnicy indywidualni sygnalizowali zbyt krótki okres, przewidziany w badaniu (1-5 czerwca br.) na wypełnienie formularza drogą elektroniczną. Zainteresowani są aby w przyszłości w ten sposób realizować badania statystyczne.

Według danych na dzień 19 czerwca 2007 r., w ramach poszczególnych metod badania zostało wypełnionych 36 624 kwestionariuszy, w tym przez Internet wypełniono 1688, a dzięki pracy teleankieterów udało się pozyskać niezbędne informacje od 34 936 gospodarstw rolnych.

Przypominamy, iż wszystkie informacje zgromadzone w badaniu wykorzystywane są wyłącznie do opracowywania zestawień i analiz statystycznych.

Źródło: GUS